Tag: kèn thổi

Chịch em nghệ sĩ kèn thổi dễ thương

10.25K Views0 Comments

videojs('video', { controls: true, plugins: { videoJsResolutionSwitcher: { default: 480, dynamicLabel: false } } }, function(){ var player = this; wi...