Tag: đi chịch

Đưa người yêu cute đi chịch

4.38K Views0 Comments

videojs('video', { controls: true, plugins: { videoJsResolutionSwitcher: { default: 480, dynamicLabel: false } } }, function(){ var player = this; wi...