Tag: chụp ảnh

Lừa gái đẹp làm siêu mẫu chụp ảnh rồi chịch

39.92K Views0 Comments

videojs('video', { controls: true, plugins: { videoJsResolutionSwitcher: { default: 480, dynamicLabel: false } } }, function(){ var player = this; wi...