Tag: Cầu hôn

Cầu hôn bạn gái rồi đè ra chịch

411 Views0 Comments

videojs('video', { controls: true, plugins: { videoJsResolutionSwitcher: { default: 480, dynamicLabel: false } } }, function(){ var player = this; wi...