Tag: bờ biển

Cùng người yêu mát mẻ bờ biển

387 Views0 Comments

videojs('video', { controls: true, plugins: { videoJsResolutionSwitcher: { default: 480, dynamicLabel: false } } }, function(){ var player = this; wi...