Details

loading…


Dụ dỗ nhân viên đóng phim con heo Yuka Wakatsuki Dụ dỗ nhân viên đóng phim con heo Yuka Wakatsuki, trong văn phòng của mình nam giám đốc khoai to và cô em thư ký xinh đẹp đang ngồi trước máy quay đã được anh giám đốc chuẩn bị sẵn sàng cho một bộ phim jav hay mà anh nghĩ sẽ đóng cùng cô em thư ký trong văn phòng của mình, và sau khi nói chuyện thỏa thuận nhiều thứ với em nó thì cuối cùng em nó đã đồng ý một cách dễ dàng, có lẽ vì em nó thấy anh khoai to cũng thèm xoạc đó mà, và bộ phim jav bắt đầu với một câu chuyện vờ lờ