loading…


Chịch em hàng xóm phê rượu, con bạn thân cũng là em hàng xóm, nửa đêm ghé thăm bất ngờ và không phải là tình cờ mà là cố tình có lẽ vì em nó cô đơn hay thất tình gì đó, tìm đến anh đơn giản chỉ là để bù đắp khoảng trống tỏng lòng và quên đi những gì không muốn nhớ