Details

loading…


Em thư ký bị giám đốc ép làm tình Sakurai Ayu Em thư ký bị giám đốc ép làm tình Sakurai Ayu, cô em thư ký xinh đpẹ có thân hình tuyệt vời và vì điều đó là lợi thế tuyệt vời của ông giám đốc của em, tận dụng hết khả năng làm việc của em rồi còn lợi dụng đến cả nhan sắc của em nữa, ông ta xoạc em xong rồi còn cho em đi gặp đối tác để cho chúng nó xoạc để mọi hợp đồng với công ty của ông đều thuận lợi tốt dẹp nếu không em sẽ bị đuổi việc nên em cam chịu làm điều đó, cho thấy cái công ty đó của ông ta tồn tại được là nhờ có bướm của em 😀