loading…


Bệnh nhân chăm sóc y tá nhiệt tình, bình thường thì anh được em y tá chăm sóc rất nhiệt tình nên anh chỉ muốn đền đáp lại em nó, cơ mà chẳng biết chăm sóc em nó như nào ngoài việc đè em nó ra giường và chăm sóc em nó trên giường như em nó đã từng chăm sóc anh.