Ngoại tình với vợ hàng xóm cực ngon, con vợ hàng xóm nó xinh vãi luôn á, đã mất cônh rình vợ nó nhiều ngày mà chưa có cơ hội, ấy thế mà khi cơ hội tìm đến lại quá dễ dàng, đơn giản là vợ nó lại chủ động hơn cả chính anh nữa mới hay chả mất công cưa em nó lại sợ chồng nó đấm vỡ mõm 😀