Details

loading…

Dê già địt gái tơ cực phê Mayu Nonohara, ông là cáo già điều này thì thể hiện rõ trên khuôn mặt của ông rồi, với cả mái tóc già màu trắng của em cũng giống lông cáo vl ấy chứ, và khi em đến nơi ấy chỉ có một mình em, đang đã bị lag giữa thành phố dông người mà em chẳng quen ai và cũng chẳng thể gọi cho ai, và khi em đến một mình một bóng em đang sợ thì gặp ông một ông cáo già gặp em thỏ con thì cố gắng giả nai giúp đỡ em và đưa em về nhà, sau cùng là để làm ‘thịt’ em nó đó mà, và rồi em đã bị ông đè ra địt luôn