Details

loading…


Chơi chị gái của vợ Chơi chị gái của vợ, 2 vợ chồng đang sống rất thoải mãi vì ở đó chỉ có 2 người, vì không có mặt người thứ 3 trong nhà nên những chuyện tế nhị có thể không cần phải để ý nhiều, nhưng rồi bỗng một ngày chị gái của vợ ở một nơi xa đến thăm và không có vẻ gì là sẽ đi ngay đó mà, và câu chuyện vụng trộm với chị gái của vợ bắt đầu từ đó