loading…


Địt vợ đồng nghiệp khi hắn chưa về, ở công ty họ là 3 người đồng nghiệp mà cũng từng là 3 người bạn thân, có ngày ông bạn già bận việc ở công ty để bạn đưa vợ về, ai ngờ anh ta đưa vợ anh về nhà hắn và đè ra giường đóng gạch