Details

loading…

Sa ngã nơi mát sa Sa ngã nơi mát sa, một nơi làm việc có thể là không phải ai cũng vậy nhưng với nhiều người dàn ông từng đến đó thì ở nơi đó là một cạm bẫy dễ sa ngã của các cô gái trẻ đẹp, khi đến đó làm thì cứ ngỡ chỉ là mát sa cho khách xong rồi nhận tiền lương vậy thôi, chứ cạm bẫy của tình ái nó lớn lắm, không dễ gì tránh khỏi khi đó đã trở thành một hệ thống của jav rồi nhé, chỉ là một kịch bản viết vậy và họ đang diễn vậy đó mà, túm lại là một cô em xinh đẹp đi làm mát sa cho khách và bị dụ dỗ rồi bị lừa xoạc