Nữ sinh hư hỏng bị thầy giáo chịch, nó khá là hư đốn và dâm vãi chưởng và rồi bị thầy giáo phạt với hình phạt là năm ra giường để cho thầy giáo chịch và lên đỉnh cực phê với nhiều chiêu mới mẻ làm cho em sướng