loading…


Chịch em nghệ sĩ kèn thổi dễ thương, em là nghệ sĩ kèn thổi cute dễ thương nên dù không mặc gì thì em vẫn thổi kèn rất bình thường và khán giả luôn thích như thế, em nó thật tuyệt vời 😀