loading…


Đi massage tại tiệm mát sa đặc biệt,đó là một tiệm massage đặc biệt chỉ dành cho những thanh niên f.a và những cụ già neo đơn muốn tìm lại cảm giác xưa cũ 😀 nói vậy chứ làm méo gì có cái tiệm nào như vậy trừ mấy em lầu xanh loanh quanh ven đường chờ khách á.