Details

Cấp 3 hàn quốc Hương vị tình ái Cấp 3 hàn quốc Hương vị tình ái, một chàng thanh niên chưa từng ai và trở nên rất phong lưu sau khi bước vào thế giới tình ái, hương vị của tình ái cho những mối tình đầu khiến người ta không bao giờ quên được, dù hay dù dở thì đó cũng là trải nghiệm đầu tiên nên nó khiến cho người ta nhớ mãi những giây phút ấy, luôn nhớ về một mối tình đầu tiên, một mối bình trong sáng và thật đẹp