Details

loading…

Xoạc cô giáo đang giảng bài về bướm Ren Azumi Xoạc cô giáo đang giảng bài về bướm Ren Azumi, cô giáo dậy môn sinh học giải phẫu, và đó là đề tài về bướm mà trong lớp có 4 người trong đó chỉ có hai nam sinh đang nứng cặt khi cô đang giảng giải về bướm của phụ nữ sau cùng khi hai tên đó không sao chịu đựng được sự khiêu khích mang tính kích thích tình ái này thì hai tên đó lên bảng với cô giáo rồi thực hành luôn tại chỗ